You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Логістика – короткий online словник логістичних термінів

Пропонуємо Вашій увазі словник логістичних термінів online

Цей словник є нашою спробою систематизувати той новий пласт понять та термінів, який сформувався в російській мові у зв'язку з розвитком в Україні логістичного ринку. Готуємо короткий довідник логіста та словник логістичних термінів українською мовою, вважаємо що він буде корисний відвідувачам сайту і людям, які тісно пов'язані з логістикою – слідкуйте за оновленнями нашого сайту. Також пропонуємо переглянути інші статті та огляди в нашому прес-центрі, можливо знайдете ще інформацію, яка буде дуже корисною для вас.

А Б В Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Аварія загальна (General average)

Збиток, який настає в результаті добровільної відмови від частин корпусу судна або частини вантажу, що перевозиться, з метою порятунку судна, а також через витрати, пов'язані із забезпеченням захисту судна та решти вантажу. Якщо вжиті заходи були успішними, всі понесені при цьому збитки підлягають відшкодуванню на пропорційній основі між всіма сторонами підприємства.

Аварія приватна (Particular average)

Частковий збиток в результаті нещасного випадку, який повністю несе власник пошкодженого або втраченого вантажу.

Авіавантажна накладна (Air waybill — AWB)

Перевізний документ, що засвідчує укладення договору перевезення між вантажовідправником та повітряним перевізником в міжнар. повідомленні. А. включає такі реквізити: код перевізника, найменування та адреса відправника вантажу і вантажоодержувача, код валюти, код виду оплати, масу брутто вантажу (в фунтах або кг), клас тарифу тощо. А. не тільки підтверджує наявність договору на перевезення, але й служить доказом того, що вантаж прийнятий перевізником.

Акциз (Excise, excise-duty)

Вид непрямого податку, що включається в ціну товару. Поширюється на визначене коло товарів та послуг масового попиту і предметів розкоші.

Ад валорем (Ad valorem)

Метод обчислення провізних платежів при перевезенні цінних вантажів, або розміру митних зборів у вигляді твердих ставок за одиницю виміру товару у відсотках від його ціни.

Аквізиція вантажу (Acquisition of cargo)

Залучення вантажу для завантаження лінійних суден. А.в. зазвичай здійснюється спеціальними агентськими фірмами, які мають постійні договірні відносини з лінійними конференціями і здійснюють весь комплекс заходів із завантаження суден компанії в даному порту. Ці фірми зазвичай підтримують широкі контакти з клієнтурою (вантажовласниками), ведуть роботу по залученню вантажів, а також виконують представницькі функції в порту, отримуючи за А.в. комісію з суми фрахту, або певну фіксовану плату (так звану агентську лінійну комісію).

Базисні умови постачання (Basic terms of delivery)

Умови постачання, які розподіляють між продавцем та покупцем зобов'язання по оформленню документів і оплати витрат, що визначають момент переходу прав власності, страхових ризиків та відповідальності за товар.

Баратрія (Barratry)

Навмисний збиток, нанесений судну або вантажу діями капітана або команди судна без відома судновласника, а також інші незаконні дії, які заподіяли шкоду судновласнику або власнику вантажу. Ризик баратрії страхується співвласником.

Бездокументарний вантаж (Astray freight)

Вантаж, який виявлений на складі терміналу або на транспортному засобі без перевізних документів, та приналежність якого встановити не вдалося. Б.в. підлягає реалізації в установленому порядку.

Безмитне ввезення (Duty free importation, imports in bond)

Ввезення на територію країни товарів без сплати митних зборів, податків. На відміну від умовно-безмитного ввезення, звільнення від сплати митних платежів у разі Б.в. є безумовним та поширюється на деякі товари, предмети особистого користування громадян, недорогі подарунки, в т. ч. ті, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях.

Бодмерея (Bottomry)

Грошова позика під заставу судна, фрахту та вантажу, за рахунок їх власників одержувана капітаном судна в разі крайньої потреби в грошових коштах для завершення рейсу (необхідність невідкладного ремонту, придбання палива, води, продовольства). Зараз застосовується рідко.

Бондові вантажі (Bonded goods)

Вантажі, що зберігаються на бондовому складі.

Бондовий склад (Bonded warehouse)

Склад, на якому ввезені товари зберігаються під митним контролем без стягування митних зборів та податків, і без застосування до товарів ліцензування та квотування на період зберігання.

Вага брутто (Gross weight)

Маса товару разом з упаковкою внутрішньою (невіддільною від товару до його споживання) і зовнішньою — тарою (ящики, мішки, бочки тощо) У міжнародній практиці торгових відносин зустрічається також термін "напівбрутто", що позначає В. б. за вирахуванням маси зовнішньої упаковки.

Вага вивантажена (Delivered weight)

Маса товару, встановлена ​​при вивантаженні в точці призначення і зазначена в документі перевірки маси. При здачі товару по В.в., ризик за нестачу несе продавець, а не покупець.

Вага натуральна (Natural weight)

Вираз кількості сипучого товару сільськогосподарського походження, який поставляється: наприклад, зернових. Вимірюється в мірах об'єму — гектолітрах, бушелях, квартах та інших. В.н. характеризує ще й такі важливі показники якості сипучого товару, як форма, питома вага, частково вологість, вміст сторонніх домішок та інші.

Вага нетто (Net weight)

Маса товару без тари і упаковки. У ряді країн при обчисленні мита до В.н. включається і маса первинної упаковки розфасованих товарів, що є невіддільною від товару до його споживання, наприклад, зубна паста в тюбику, пачка сигарет (вага "напівнетто").

Вага відвантажена (Shipped weight)

Маса товару, встановлена ​​при його відвантаженні в точці відправлення, та зазначена в транспортному документі. У разі оплати за В.в., Продавець не несе відповідальності за зменшення маси в дорозі.

Ваговій сертифікат (Weight note)

Документ, що підтверджує масу поставленого товару та признається безперечним доказом маси. За погодженням зацікавлених сторін, В.с. складається вагарями в точках відвантаження, перевалки та вивантаження товару.

Вантажні операції (Cargo operations)

Операції з транспортування, зважування або іншого визначення кількості товарів, навантаження, розвантаження, перевантаження, виправлення пошкодженої упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування товарів та транспортних засобів.

Вільне розміщення (зберігання) (Nondedicated storage)

Використання будь-якої вільної полиці, секції стелажа  або місця під штабель для зберігання продукції, яка надійшла на склад.

Дебентура (Debenture)

Митне свідоцтво про повернення мит.

Дедвейт (Deadweight)

Вантажопідйомність судна при його завантаженні до максимально допустимої позначки, яка вимірюється в тоннах.

Диспач (Dispatch)

Якщо вантажно-розвантажувальні роботи будуть завершені раніше передбаченого договором часу, то відправник має право на компенсацію зусиль власника щодо дострокового завершення вантажних операцій. Зазвичай, диспач дорівнює половині демереджу.

Експедитор (Freight forwarder)

1) фізична або юридична особа, яка діє на підставі договору доручення або комісії, та організує транспортно-експедиторське обслуговування, але не бере безпосередньої участі в процесі транспортування;

2) працівник підприємства або організації, в обов'язки якого входить приймання вантажів, їх супровід, оформлення перевізних документів; співробітник експедиції.

Експлуатаційні якості судна (Operational performance of vessel)

Технічні якості судна, такі як: вантажопідйомність, вантажомісткість, дальність плавання, автономність тощо.

Життєвий цикл виробу (Product life cycle)

Період часу від розробки виробу до зняття його з виробництва і продажу.

Замовлення (Order)

Пропозиція покупця продавцю (виробнику) поставити (виготовити) визначений товар або послугу, із зазначенням термінів виконання (доставки), кількості, якості, форми та розміру оплати.

Запаси в дорозі (In-transit inventory; transportation stock)

Запаси, які на момент обліку перебувають в процесі транспортування.

Запаси неліквідні (Excess inventory; surplus stock; overstocked producer goods)

Товарні або виробничі запаси, які тривалий час не використовуються, або не реалізовуються. Можуть утворитися внаслідок морального зносу, погіршення якостей, або через відсутність попиту.

Запаси страхові (Safety stock)

Запаси, призначені для безперервного постачання в разі непередбачених обставин: збоїв постачання, порушення номенклатури або кількості в постачаннях, зростання попиту тощо.

Імпорт (Import)

Ввезення в країну товарів, технологій, послуг, капіталу (в формі надання кредитів і позик) іноземного походження, безпосередньо з країни-продуцента або з країни-посередника для реалізації на внутрішньому ринку, а також для транзиту в треті країни. Розрізняють І. видимий (ввезення матеріальних цінностей) та І. невидимий (витрати на перевезення імпортованих вантажів, пасажирів, туризм, страхування, послуги, а також грошові перекази юридичних та фізичних осіб за кордон).

Імпортне мито (Duty on import)

Мито, що стягується з імпортованих в цю країну товарів та транспортних засобів.

Інкотермс (International Commercial Terms, INCOTERMS)

Виданий Міжнародною торговою палатою збірник міжнародних торгових термінів. У словнику наводяться терміни, що відповідають базисним умовам поставок, та стосуються перевізного процесу, оформлення постачань тощо.

Інтралогістика (Intralogistics)

Термін "інтралогістика" пов'язують з міжнародною виставкою СеМАТ, яка проходить в Ганновері — глобальний галузевий форум, присвячений внутрішній складській логістиці. Основним значенням є логістика в межах складу та всі рішення, технології та обладнання пов'язані з нею.

Канцелінг (Cancelling)

Право фрахтувальника розірвати чартер в разі, якщо судно до певного терміну не прийшло в порт навантаження.

Коносамент застрахований (Insured bill of lading)

Різновид коносамента, являє собою поєднання перевізного документа зі страховим полісом, є доказом приймання вантажу до перевезення та водночас засвідчує його страхування.

Коносамент наскрізний (Through bill of lading)

Коносамент, за яким вантаж приймається до перевезення до порту призначення з перевалкою в проміжному порту на інше судно. При перевезеннях по К.н. відповідальність за вантаж несе перевізник, що видав коносамент, проте він може домовитися з іншими перевізниками про те, що кожен з них відповідає за свою ділянку шляху.

Коносамент чистий (Clean bill of lading)

Коносамент, який не містить застережень перевізника щодо якості прийнятого до перевезення вантажу та його тари.

Логістика (Logistics)

Наука про планування, контроль та управління транспортними, складськими та іншими активами, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до підприємства, а готової продукції до споживача, передача, зберігання та обробка відповідної інформації. Дивіться також термін інтралогістика.

Логістична операція (Logistic operation)

Логістична операція — відособлена сукупність дій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку.

Логістичні операції можуть бути задані різними початковими умовами, параметрами зовнішнього середовища, альтернативними стратегіями, характеристиками цільової функції. Розрізняють зовнішні та внутрішні логістичні операції.

Мертвий фрахт (Dead freight)

Збиток за недовантаження судна по чартеру проти повного вантажу, який відшкодовується судновласникові фрахтувальником. Право на М.ф. у судновласника виникає як при недовикористанні вантажопідйомності судна, так і при недовикористанні його вантажомісткості.

Митний кордон (Customs border)

Кордон території, на якій діє єдине митне законодавство.

Митна декларація (Customs declaration, customs entry)

Заява декларантом за встановленою формою точних відомостей про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон, про їх митний режим та інші відомості, необхідні для митних цілей.

Мито адвалорне (Advalerum duty)

Вид мита, нараховується у відсотках до митної вартості товарів.

Мито антидемпінгове (Antidumping duty)

Застосовується у випадках ввезення на митну територію даної країни товарів за ціною нижчою, ніж їх нормальна вартість наразі момент в країні вивезення, якщо таке ввезення може заподіяти шкоду вітчизняним товаровиробникам, або перешкоджає організації чи розширенню виробництва подібних товарів.

Мито ввізне (Import duty)

Грошовий збір, що стягується державою при ввезенні (імпортуванні) товарів.

Мито вивізне (Export duty)

Грошовий збір, що стягується при вивезенні (експорті) товарів.

Мито компенсаційне (Compensatory duty)

Мито, що стягується у випадках ввезення товарів, при виробництві або вивезенні яких прямо або побічно використовувалися субсидії, якщо таке ввезення може заподіяти шкоду вітчизняним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів.

Мито сезонне (Season duty)

Застосовується з метою оперативного регулювання ввезення та вивезення окремих товарів. При цьому ставки мит, передбачені митним тарифом, не застосовуються.

Мито специфічне (Specific duty)

Вид ставок мит, що нараховується у встановленому розмірі за одиницю товару.

Митна вартість товару (Customs value)

Вартість товару, що визначається відповідно до митного законодавства країни, та використовується при оподаткуванні товару митом, веденні митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики, а також при застосуванні інших заходів державного регулювання торгово-економічних відносин, пов'язаних з вартістю товару, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторговельних операцій та розрахунків банків за ними, відповідно до законодавчих актів держави.

Є основою для нарахування мита, акцизів, митних зборів і податку на додану вартість.

Митна територія (Customs area)

Сухопутна територія держави, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними.

Митний склад (Customs warehouse)

— митний режим, при якому ввезені товари зберігаються під митним контролем без стягування митних зборів, податків і без застосування до них заходів економічної політики в період зберігання, а товари, що вивозяться, зберігаються під митним контролем з наданням встановлених пільг.

— спеціально виділене та облаштоване приміщення чи інше місце, де діє митний режим М.с. можуть бути відкритого типу (доступними для використання будь-якими особами) і закритого типу (для зберігання товарів певних осіб). Відповідальність за сплату митних зборів, податків та внесення інших митних платежів несе власник М.с., за винятком випадку, коли склад належить митним органам (відповідальність несе особа, що помістила товари на зберігання).

МИТНИЦЯ (Customs. Customs House)

Державна установа, що забезпечує порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів, речей та інших предметів, застосування митних режимів, стягування митних платежів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, збір і обробку відомостей про переміщувані товари та транспортні засоби, збуджує кримінальні справи за фактом здійснення митних злочинів, здійснює дізнання та оперативно-розшукову діяльність, використовує метод контрольованого постачання, контролює виконання санітарних та карантинних правил.

Навігаційний період (Navigation period)

Календарний час, протягом якого експлуатується річковий флот. Визначається з моменту виходу суден із зимового відстою до постановки їх на наступний зимовий відстій.

Накладна (Waybill)

Документ, яким оформляється відпуск та приймання різних товарів, а також перевезення вантажів. Регулює відносини між відправником, перевізником та одержувачем вантажу.

Оператор (Operator)

Оператор — група професій з управління роботою складського обладнання (навантажувачі, штабелери, електронавантажувачі, візки) та іншою складською технікою різного виду та призначення.

Пакувальний лист (Packing list)

Документ з переліком предметів, які входять в одне товарне/вантажне місце.

Перевізник (Carrier)

Юридична або фізична особа, яка використовує власні або взяті в оренду транспортні засоби для транспортування вантажів, пасажирів тощо. На підставі укладеного з відправником (пасажиром) договору.

Природний спад (Natural loss of goods)

Недостача маси вантажів і товарно-матеріальних цінностей, що виникає при їх транспортуванні та складуванні внаслідок притаманних їм природних властивостей. У цьому випадку перевізник відповідальності за недостачу не несе.

Рахунок відкритий (Open account)

Форма розрахунку, при якій експортер направляє на адресу імпортера товар і товарні документи, оплату яких останній повинен здійснити протягом зазначеного в контракті терміну, а не відразу після реалізації товару.

Рахунок попередній (Proforma invoice)

Рахунок, що виписується при часткових поставках товару або в тих випадках, коли приймання товару проводиться після прибуття до покупця. Після поставки всієї партії або приймання, продавцем виписується рахунок-фактура, за яким здійснюється остаточний розрахунок.

Рахунок-специфікація (Specified account)

Фінансовий документ, який об'єднує функції рахунку та специфікації, в якому вказується ціна за одиницю товару по видах та сортам, а також загальна вартість всієї товарної партії.

Рахунок-фактура (Invoice)

— документ, який виписується продавцем на ім'я покупця та засвідчує фактичну поставку товару, або надання послуг та їх вартість, після приймання. Містить докладний опис та ціну поставленої продукції, номер відвантажувального документа, суму рахунку та інші реквізити. У встановлених випадках може служити в якості накладної, яка направляється з товаром та сертифікатом про походження товару;

— документ, необхідний для здійснення процедури внутрішнього митного транзиту, який містить відомості, необхідні для митного контролю: дату складання, найменування та поштову адресу експортера та імпортера, номер і дату контракту, умови поставки, найменування та код товару, вид і якість вантажних місць та дані про їх маркування, вага брутто, вартість товару у валюті , штамп експортера.

Резиденти (Residents)

Іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні або фізичні особи, які мають постійне місце проживання (місцеперебування) у даній країні. На Р. поширюються режими оподаткування та законодавчого регулювання, прийняті в даній країні.

Реімпорт (Reimport)

— зворотне ввезення з-за кордону непроданих та не оброблених там вітчизняних товарів. Не включає повернення з-за кордону товарів, поставлених туди на умовах тимчасового вивозу або оренди;

— митний режим, при якому товари, вивезені з митної території країни відповідно до митного режиму експорту, ввозяться назад у встановлені терміни без стягнення митних зборів, податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

Рекламація (Claim)

Претензія, яка пред'являється споживачем (вантажоодержувачем) до постачальника (вантажовідправника, перевізника) у зв'язку з невідповідністю якості або кількості товару, що поставляється відповідно до умов договору.

Реконсігнація (Reconsignment)

Передача права на отримання прийнятого до перевезення вантажу іншому вантажоодержувачу, відмінному від спочатку вказаного в договорі перевезення або перевізних документах.

Реекспорт (Re-export)

— вивезення з країни раніше імпортованих в неї товарів, частіше за все сировинних, для перепродажу іншим країнам. Товари можуть реекспортуватися як в незмінному вигляді, так і після незначної обробки, наприклад перепакування, сортування, що виключає їх переробку. Розрізняють Р. із завезенням в країну (прямий Р.) і без завезення в країну (непрямий Р.), коли закуплені за кордоном товари відправляються безпосередньо в треті країни;

— митний режим, при якому іноземні товари, ввезені на митну територію країни, не повинні бути на ній випущені у вільний обіг. При недотриманні цієї умови режим Р. не застосовується. Якщо товари заявляються митному органу в якості призначених тільки для Р., то при їх ввезенні на митну територію ввізні мита, податки не стягуються й міри економічної політики не застосовуються.

При вивезенні цих товарів з митної території країни ввізні мита, податки не стягуються або повертаються, і заходи економічної політики не застосовуються.

Сертифікат якості (Quality certificate)

Документ, що підтверджує відповідність товару показникам якості, технічним характеристикам, вимогам безпеки для життя і здоров'я людей, навколишнього природного середовища, передбаченим умовами договору. Видається підприємством-виробником або експортером. Складається в декількох примірниках, один з яких слідує разом з вантажем, а інший видається разом з рахунком та іншими документами, необхідними для оплати.

Субститут (Substitute)

Право судновласника замінити пойменоване судно іншим. Воно не обов'язково має бути однотипним, але повинно мати подібні експлуатаційні характеристики, з тим щоб забезпечити перевезення обумовленої кількості вантажу.

Таймшит (Time-sheet) та стейтмент оф фектс (Statement of facts).

Перший документ грає тільки облікову роль — в ньому фіксуються всі факти, пов'язані зі сталійним часом. За стейтментом здійснюють не тільки облік, а й розрахунок сталійного часу.

Тальман (Tallyman)

Працівник, який займається підрахунком, обміром, контрольним переважуванням вантажів, та іншими операціями при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на судні.

Упаковка (Packaging)

Тара, матеріали, що забезпечують захист товару, продукції від пошкодження або втрат при транспортуванні, складуванні тощо.

Умови постачання (Terms of delivery)

Передбачені договором вимоги до кількості та якості продукції, асортименту, термінів постачання, форми оплати, упаковки тощо.

Фрахт (Freight)

1) плата за перевезення вантажу

2) вантаж, що перевозиться на зафрахтованому транспортному засобі (спочатку на судні), а також саме таке перевезення

Фрахт зворотний (Back freight)

Фрахт, згідно з яким власник вантажу оплачує перевізнику вартість зворотної доставки вантажу в порт відправлення, якщо вантаж не може бути доставлений в порт призначення з не залежних від перевізника причин.

Хопер (Hорреr)

Різновид піввагона. Використовується для масових перевезень сипучих вантажів. Для перевезень цементу, зерна та інших сипучих вантажів, що вимагають захисту від атмосферних опадів, застосовуються криті хопери з завантажувальними люками на даху.

Цедент (Cedent)

Страховик, який проводить вторинне розміщення ризику (перестрахування).

Чартер (Charter)

Договір між власником транспортного засобу і наймачем (фрахтувальником) про оренду транспортного засобу на певний термін або рейс. Розрізняють декілька видів Ч., в залежності від розподілу ризиків.

Частота постачання (Delivery frequency)

Число поставок у звітному періоді.

Штрих-код (Bar code)

Код у вигляді смуг різної ширини, з нанесеними під ними цифрами.

Знаходиться на упаковці товару, безпосередньо на виробі або вноситься в супровідну документацію. Призначений для використання в автоматизованих системах ідентифікації товарів шляхом автоматичного зчитування оптичними сканувальними пристроями та перетворення в цифрові коди; використовуються в магазинах, на складах тощо.

ЮНКТАД (UNCTAD)

Конференція ООН з торгівлі та розвитку, орган Генеральної Асамблеї ООН, який не є міжнародною організацією торгівлі. Основними її завданнями є:
— сприяння розвитку міжнародної торгівлі, забезпечення стабільного миру і рівноправного, взаємовигідного співробітництва між державами;
— вироблення рекомендацій, принципів, організаційно-правових умов і механізмів функціонування сучасних міжнародних економічних відносин;
— участь в координації діяльності інших установ системи ООН в області економічного розвитку, налагодження господарських зв'язків і заохочення міжнародної торгівлі.

Ярлик (Label, tag)

Виготовлена ​​з паперу або іншого матеріалу етикетка або бланк, або клеймо на товарі, з позначенням найменування продукції, штрих-коду, кількості, ціни, гарантійного терміну зберігання тощо.